Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle de depreme karşı dirençli bir şehir oluşturmayı hedefliyor.

Projenin ilk aşamasında, Bursa'da meydana gelebilecek muhtemel bir depremde hasar riski yüksek alanlar belirlendi. Çalışma boyunca toplanan veriler ve Bilim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda, şehirdeki yapı stoğunun beşte birinin yenilenmesi gerektiği ortaya çıktı.

Projenin ikinci aşamasında, risk değerlendirme analizleri neticesinde kentsel dirençlilik planı hazırlanacak ve kentsel dönüşüm için öncelikli alanlar belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, projenin ilk çıktılarıyla oluşan kentsel dirençlilik planını uygulayarak "Bursa modeli"ni oluşturacaklarını ve Türkiye'deki diğer belediyelere de örnek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Deniz Dalgıç: ''Mudanya'yı Hak Ettiği Yere Taşıyacağız.'' Deniz Dalgıç: ''Mudanya'yı Hak Ettiği Yere Taşıyacağız.''

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe ise Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak, afet öncesi alınacak tedbirlerin önemini vurguladı. Marmara Bölgesi'nin deprem kuşağında olduğunu ve bu risk karşısında tüm tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Watanabe, projenin "daha iyi şekilde inşa edelim" mottosuyla hareket ettiğini ve Bursa'nın daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacağını dile getirdi.

Proje kapsamında:

  • Muhtemel depremde hasar riski yüksek alanlar belirlendi.
  • Şehirdeki yapı stoğunun beşte birinin yenilenmesi gerektiği ortaya çıktı.
  • Risk değerlendirme analizleri neticesinde kentsel dirençlilik planı hazırlanacak.
  • Kentsel dönüşüm için öncelikli alanlar belirlenecek.
  • Şehrimizi daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirecek çözümler üretilecek.

Bu proje ile Bursa'nın depreme karşı daha dirençli bir şehir olması ve can ve mal kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.