Kentimizdeki yoğun nüfusuna rağmen ,Bursa'nın ve Artvin'in sorunlarına karşı üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi duran Artvinlilerin yeni bir birleştirici enerjiyle var olmaları elzem görünmektedir.

 Toplumun her kesimiyle yapılan görüşme ve mevcut durumun gözlemlenmesinden sonra  kentimizin İnsan ve doğa sorunları, hemşericilik bağlarının sonucu olarak gelişen samimi duyguların azaldığı, sadece belli bir dar grupta kaldığı görülmektedir.

 Mevcut konumdaki arkadaşlar mutlaka ki iyi niyetli çalışmalar sergilemektedirler fakat; öncelikli hedefin siyaset olduğu bir duruşta doğru işler yapılamamaktadır. 

Artvin camiasında yetişmiş Sivil Toplumculuk noktasında Bursa'da uzun yıllarını vermiş, İnsan ve doğa anlayışı gelişmiş, Sivil Toplum Kurumlarında birleştiricilikle hareket eden, kent siyasetine hakim yeni bir enerji yaratılması gerekmektedir. 

Toplumun gerekleri adına camianın hafızasını bilen duyarlı Artvinlilere çağrımdır..!
Kamu Yönetimi Fak. Bölümü
Dr. Can Zengin