ANKARA (AA) - Devre tatil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uymak zorunda oldukları kurallar güncellenerek, bu hizmeti satın alan tüketicilere sağlanan korumanın kapsamı genişletildi.

Ticaret Bakanlığının "Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketicilerin yoğun şikayetlerine konu olan devre tatil sektörüne ilişkin yapılan değişikliklerle sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uymak zorunda oldukları kurallar tüketici lehine olacak şekilde yeniden düzenlendi. Böylelikle devre tatil satın alan tüketicilere daha kapsamlı koruma sağlanmış oldu.

Değişiklik kapsamında, ön ödemeli devre tatil satışlarında yaşanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, sistemin iyi işlememesi nedeniyle tamamlanamayan ve atıl halde kalan tesislerden dolayı yaşanan milli servet kaybının önlenmesi ve kaynakların daha sağlıklı yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla ön ödemeli usulle devre mülk ve şahsi hakka konu devre tatil satışı yasaklanarak, bu tür satışlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Tüketicilere sadece tamamen bitmiş ve işletilmeye hazır olan tesislerin satışı yapılabilecek. Devre tatil satışının finansal kiralama yoluyla yapılması durumunda da devre tatil sözleşmelerine ilişkin ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

Devre tatil satışı gerçekleştirecek satıcıların devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmaları zorunlu olacak. Kooperatif veya ticaret şirketi ortaklığı ya da dernek veya vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamayacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapamayacak.

En fazla 10 yıllık sözleşme yapılabilecek

Cayma süresi içinde tüketiciden ödeme veya borçlandırıcı belge alma yasağı devre mülk sözleşmelerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Söz konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersiz olacak.

Şahsi hakka konu sözleşmelerde, zamanla tesisin eskimesi, hizmetlerin beklenen nitelikte sunulamaması, yüksek aidat ücretleri gibi sorunların sıklıkla yaşanması sebebiyle tüketicilerin bu sistemden çıkmak istedikleri ancak 99 yıla varan sözleşmeler nedeniyle sağlıklı bir şekilde yararlanamadığı, sözleşmeleri feshedemediği hatta bu tesisler için her yıl yüksek aidat ücretleri ödemek zorunda oldukları göz önünde bulundurularak, şahsi hakka konu devre tatil sözleşmelerinde 10 yıllık azami süre sınırı getirildi.

Tüketicilerin en az 90 gün öncesinden devre tatili kullanmayacağını sağlayıcıya bildirmesi durumunda, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bedel alınmayacak.

Muhabir: Sevgi Ceren Gökkoyun