ANKARA (AA) - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken geçen yıl örgütle mücadele kapsamında 659 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu, 203 kişi hakkında yabancı ülkelere mal varlıklarının dondurulması talebi iletildi.

  • FETÖ itirafçısı askeri öğrencilere yaptıkları 'itibar suikastlarını' anlattı
  • FETÖ'nün askeri okul yapılanması 'ankesör' ile deşifre oldu

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik yürütülen soruşturma ve incelemelere, 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli başlandı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken FETÖ/PDY'nin finansal sektördeki ve diğer önde gelen bağlantılı şirketlerinde kayyum görevlendirildi. Bu kapsamda, örgütün finans sektöründeki en önemli enstrümanı olan Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik çalışmalar büyük ivme kazandı ve örgüt, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle kısa sürede yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere de ilgili kanun hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından kayyum tayin edildi.

Devralındığında toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket TMSF'nin yönetimine geçti. Yürütülen soruşturmalar dolayısıyla FETÖ/PDY’nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edildi.

MASAK, bu kapsamda, aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin toplanan verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerini yürütüyor. Kurum, bunun yanında kolluk ve adli birimlerle iş birliği içinde çalışarak, FETÖ/PDY yapılanmasında yer alan kişilere ilişkin savcılık ve mahkemelerden intikal eden talepler kapsamında, hakkında mali analiz raporu düzenlenmesi istenen gerçek ve tüzel kişilerin, örgütle organik bağlantısı olup olmadığını tespite yönelik erişim sağlanabilen her türlü verinin analizini gerçekleştiriyor.

Kanunla mal varlığının dondurulması esasları oluşturuldu

Bu arada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile terörizmden kaynaklı mal varlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kanun uyarınca Türkiye'deki mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra kapsama giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların ülkede bulunan malvarlığının dondurulmasına, sekretaryası MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanları tarafından birlikte karar verilebiliyor.

Bu kapsamda, 2021 yılında alınan kararla FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 659 kişinin mal varlığı donduruldu.

Kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş ve organizasyonların yabancı ülkelerde bulunan mal varlığının dondurulması da talep edilebiliyor. Bu talebin yapılmasına, Değerlendirme Komisyonunun önerisiyle Cumhurbaşkanı tarafından karar veriliyor.

2021 yılında alınan 3 mal varlığının dondurulması kararıyla, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 203 kişi hakkında mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.

Dondurulan mal varlığı değerleri belirlendi

FETÖ/PDY kapsamında dondurulan mal varlığı değerleri 137 milyon 596 bin 695 lira, 1 milyon 87 bin 473 dolar, 244 bin 905 avro oldu. Bu kapsamda, 1042,33 AUX bitcoin, 1 milyon 104 bin 12 katılım payı senedi, 725 gayrimenkul, 121 araç ile 58 kişiye ait 131 ticari sicil kaydı da yer aldı.

Öte yandan, MASAK, 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 72 bin 173 analiz dosyasını tamamlarken bu kapsamda toplam 293 bin 848 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

MASAK tarafından yürütülen analizler neticesinde elde edilen nitelikli mali istihbarat ilgili kurumlarla paylaşılıyor. FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında MASAK tarafından sadece 2021 yılında 323 bin 617 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

- Diğer ülkelerle de iş birliği yapılıyor

MASAK, kara paranın aklanması ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerde birer muadili olan diğer mali istihbarat birimleriyle de iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün finansman kaynaklarının engellenmesi amacıyla 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 460 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı.

MASAK tarafından da gerek yurt dışından ülkeye gelen yabancı heyetlere gerekse yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemleri, işleme konu mal varlığının aklama veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması durumunda 7 iş günü süreyle askıya almaya yetkisi bulunuyor. Bu kapsamda, 2021 yıl sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 1649 işlemde askıya alma kararı verildi.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık