Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TürkiyeBüyük Millet Meclisi’nde önemli açıklamalarda bulundu.


Prof. Dr. Ümit Özdağ : “14 Mayıs’ta Erdoğan Türkiye’ninerken genel seçimlere gideceğini açıkladı. Bu seçimler hukuki anlamdaolağanüstü büyük sorunları barındırıyor. Erdoğan’ın anayasaya göre tekrar adayolması ancak 360’la Meclis’ten bu konuda bir yasal düzenlemenin yapılmasıylamümkün olabilir. Kendisinin Meclis’i bir seçime götürmesi durumunda aday olmasımümkün değil. Bugün bu tartışmalara Ersan Şen’in yapmış olduğu bir açıklama ileyeni bir boyut da eklendi. Meclis yüzde 10 barajını kaldırdı ama yüzde 7 barajıda 14 Mayıs’ta yürürlüğe girmeyecek. Böylece barajsız bir seçime girilecek gibibir iddia ortaya atılmış.”

“Özetle; hukuki anlamda çok ciddi tartışmaların olduğu birseçime doğru gidiyoruz ama bir başka tartışma da bu seçim sürecinde 6’lı masadagerçekleşen tartışmalar. Bugün size yapacağım açıklama ve Türk kamuoyunayapacağım açıklama sizler aracılığıyla sayın CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu’na bir çağrı niteliğini taşıyor.”

“Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak sizebir öneride bulunmak istiyorum; çevrenizdeki Türk bayrağına tahammül edemeyenpkk artıklarının varlığını görüyoruz. AKP rejimini inşa eden saray artığısiyasetçileri görüyoruz. Fetö ile iltisaklı sözde politikacıları görüyoruz.”

Biz sizden ne ittifak ne milletvekilliği isteriz

“Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün partisinin genel başkanıolduğunuzu hatırlayın lütfen. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Bu PKKartıklarını, saray rejimi artıklarını, fetö artıklarını yanınızdan uzaklaştırınve tasfiye edin. Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınlamışolduğunuz belgede 1921 anayasasından hareket ettiğinizi açıklamıştınız. Bunundevleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz. Atatürk, devleti doğrutemeller üzerine kurmuştur. Atatürk’ün kurduğu devleti sorgulamak hiç kimseninhaddi değildir. Hele Atatürk’ün kurduğu partinin hiç haddi değildir,olmamalıdır. 1924 anayasasını temel aldığınızı açıklayın. Milli üniter ve laikdevletten yana olduğunuzu, özerklik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın.”

“Türkiye’yi örtülü bir istila altına alan 13 milyonsığınmacı ve kaçağın gerekirse zorla ülkelerine yollanarak Türkiye’nin örtülüistilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın. Eğer bunlarıyaparsanız; pkk artıklarından, fetö iltisaklılardan, saray rejimininkurucularından kaybettiğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti’nesadık, Atatürk’e sadık, Atatürk’ün koyduğu ilkelere bağlı ve milli üniter, laikdevleti benimseyen yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz.”

“Biz, Zafer Partisi olarak; makam, mevki ve ihale kavgasıvermiyoruz. Biz, Zafer Partisi olarak vatan kavgası, vatan mücadelesiveriyoruz. Eğer siyaseti makam, mevki, ihale kavgası verenlerle sürdürmekistiyorsanız bu bir tercihtir ama bizim gibi cumhuriyetin kuruluş ilkelerini veAtatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyeti savunan parti ve yurttaşların desteğiniisterseniz; biz sizden ne ittifak isteriz ne milletvekilliği isteriz ne listedebir şey isteriz. Sizden hiçbir şey istemeyiz.”

Zafer Partisi olarak biz, sizi destekleriz

“Biz, mücadelemizi Türk halkının teveccühüne dayanarakyaparız ama siz bu ilkeleri desteklerseniz, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyete vekuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız o zaman Zafer Partisi olarak biz, sizidestekleriz. Aynı zamanda Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu da benimaracılığımla sizi destekleyeceğini ifade etti. Adalet Partisi Genel BaşkanıVecdet Öz de eğer bu ilklere sahip çıkarsanız ve bu sözü verirseniz hiçbir şeytalep etmeden sizi destekleyeceğini ifade etti. Biz de Zafer Partisi olarakyetkili kurullarımızla görüşüp Türk kamuoyuyla bu görüşümüzü paylaşıyoruz.Atatürk’ün kurduğu devlet korunması ve 21. yy’a taşınması gereken milli üniter,laik devlet modelidir. Biz, bu modeli sonuna kadar siyasi ilkelerimiz gereği savunacağız.”

Sinan Ateş için araştırma komisyonu kuralım

“Bugün yapacağım ikinci çağrı da Türkiye Büyük MilletMeclisi’nin değerli üyelerine yönelik bir çağrı olacak; Sinan Ateş bir menfur saldırıda alçakça katledilmiştir. Son savcı değişikliğinden sonra ne yazık kisoruşturmanın üzerine siyasetin gölgesi tam anlamıyla düşmüş görünmektedir.TBMM’nin artık gerçeklerin ortaya çıkması için bir araştırma komisyonu kurarakbu cinayeti araştırmaya başlamasının zamanı gelmiştir. Anayasaya, hukuka bağlısaygı duyan hangi partiden olursa olsun bütün TBMM mensuplarının böyle birkomisyonun kurulması için imza vermesinin doğru olduğunu düşünüyorum ve bundandolayı da önümüzdeki günlerde ilk imzayı benim atacağım bir önergeyi imzayaaçacağım.”