ANKARA (AA) - Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF), Fransa Protestan Federasyonu (FPF), Fransa Birleşik Protestan Kilisesi ve Fransa Ortodoks Piskoposları Meclisi (AEOF) "İslami ayrılıkçılıkla mücadele” olarak da bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının çeşitli maddelerini, 1905 ve 1907 laiklik yasasına göre dini özgürlükleri kısıtlayıcı ve ciddi saldırılar teşkil ettiği gerekçesiyle mahkemeye taşıdı.

Fransa Anayasa Konseyince yapılan basın açıklamasında, itiraz edilen maddelerin Hristiyan toplulukları hukuki teminatlardan mahrum bırakmadığı için laiklik ilkesini ihlal etmediği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin dini vecibelerin kamuya açık şekilde ifa edilmesi için dernekleri etkinlik ve finansman konusunda şeffaflığa zorlayarak kamu düzenini koruma anayasal ilkesini hedeflediği aktarıldı.

Daha çok Müslüman toplumu hedef alan tartışmalı yasanın kabul edilen maddeleri, tüm dini derneklere yönelik finansal kaynakların şeffaf biçimde denetlenmesini de içeriyor.

Yasa çok sayıda kesim tarafından eleştirilmişti

Fransa'daki Müslümanları hedef aldığı için eleştirilen ve adı "İslamcı ayrılıkçılık" yasası iken tepkiler üzerine "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirilen tartışmalı yasa, Ağustos 2021'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, tasarı aşamasında Ulusal Mecliste görüşülürken sağ ve soldan çok sayıda milletvekili ile senatör, kurumsallaşma özgürlüğünü riske atacağı yönünde çekincelerini belirtmişti.

Uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşları da yasanın içeriğinin Müslüman toplumu hedef aldığı uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki Hristiyan toplumu da belirli faaliyetlerini kısıtlayacağı endişesiyle yasayı eleştirmişti.

Muhabir: Alaattin Doğru