Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Temel  eğitim ve ortaöğretim yaş grubundaki çocuklarda kontrolsüz bir şekilde tüketilen enerji değeri yüksek, besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin yetersiz, dengesiz beslenmeye bağlı olarak şişmanlık (obezite), zayıflık, kemik/diş sağlığı bozuklukları, çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olduğu ve yetişkinlik döneminde görülen bazı kronik hastalıklara  (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, bazı kanser türleri vb.) zemin oluşturduğu  bilinmektedir. Bazı bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerinin kaynağını gıda güvenilirliği kurallarına uyulmadan üretilen, satışa veya tüketime sunulan gıda maddeleri teşkil etmektedir.               

Öğrenci, kursiyer ve çalışanlara (kantin/kooperatif yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde) doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılması, sağlıklı beslenme ortamları oluşturulması ve bunların güvenilir gıdaya erişimleri konusunda bazı önlemlerin alınması zorunluluk haline gelmiştir. Gıda işletmelerinde güvenilir gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel, ekipman, ham madde, ortam hijyeni vb.) oluşturulması, üretim ve servis aşaması da dâhil olmak üzere öğrencilerin sağlığı açısından risk oluşturabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması amacıyla belirlenen esaslara göre denetim, gözetim ve sistem yönetimi uygun görülmektedir. Bu kapsamda;         

2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin/kooperatif, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği ve hijyen şartları bakımından yılda en az 1 kez olmak üzere denetiminin, izlem ve değerlendirilmesinin azami hassasiyetle yapılmasına,

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10.11.2020 tarih ve 2020/8 sayılı genelgesinin “2. Gıda Güvenilirliği ve Beslenme ile İlgili Hususlar” başlığı altında yer alan http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/gida-isletmeleri-denetimi/dosya/40 web adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen hususlara uyulmasına,

         2022-2023 eğitim öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çeşitli amaçlarla düzenlenecek olan okul kermeslerinde de mezkur genelgenin “2. Gıda Güvenilirliği ve Beslenme ile İlgili Hususlar” başlığı altında yer alan http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/gida-isletmeleri-denetimi/dosya/40 web adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı gereği satışı uygun olmayan gıda ve içeceklerin satışının yapılmamasına karar verilmiştir.                 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.