Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki mevcut yapı envanterinin deprem risk seviyelerinin tespit edilmesi için “Hızlı Tarama Yöntemi” başvurularını almaya başladı. Öncelikli olarak Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı Mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde ücretsiz olarak uygulanacak olan çalışma için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapılacak.

Mudanya Belediyesi, depreme karşı bina ve zemin açısından dayanıklı bir kent oluşturmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle yapılacak “Hızlı Tarama İle Bina Tespiti” başvurularını almaya başladı. İlçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Çalışma çerçevesinde Hızlı Tarama Yöntemi’ne uygun binaların deprem risk seviyesi ölçülecek ve yapıların güvenilir olup olmadığı ortaya konacak. Betonarme binaların hızlı tarama yöntemi ile deprem risk seviyesinin belirlenmesi için Mudanya’da öncelikli olarak 5 pilot bölge belirlendi. Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı Mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde başlayacak olan çalışma, ilerleyen dönemlerde genişletilerek Mudanya’nın diğer mahallelerine de yayılacak.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü, ilçe genelindeki yapı stokunun deprem güvenliği yönünden değerlendirilmesine yönelik bina inceleme çalışmalarına başlıyor. Öncelikli olarak bina ve zemin değerlendirme konusunda deneyimli teknik personel tarafından ziyaret edilecek binalarda, risk seviyesi belirlenmesi için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştirilecek. Hızlı tarama değerlendirmesi yapılması talebiyle başvurusu alınan binaların, öncelikle projeleri ve varsa zemin etüdü incelenecek. Ardından zemin ve bodrum katlarda uygun olan yerlerde bazı kolonlarda sıvanın kaldırılarak beton test çekici ile beton sertliği ölçümü, kolonda beton sıyrılarak etriye aralığı, donatı çapı, tipi ve korozyon durumu belirlenecek. Kolon, perde ölçülerinin alınması, beton donatı tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi, düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti, yapı-zemin etkileşimi değerlendirmeleri yapılarak analiz edilmesi planlanıyor. İnceleme esnasında binalardan karot numunesi alınmayacak, tüm bu çalışmalar, ücretsiz olarak yapılacak.

2004 yılı öncesinde inşa edilen yapıların deprem risk seviyesinin ölçüleceğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu testin ardından Mudanyamızdaki yapıların risk haritasının belli olması hedefleniyor. Mudanya’yı bütüncül bir şekilde, bina ve zemin olarak değerlendiriyoruz. Depreme bina ve zemin açısından dayanıklı bir Mudanya oluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Ana amacımız sağlıklı yapılaşacak dayanıklı bir Mudanya. Yapacağımız tüm bu çalışmalar kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için rehber olacak. Geç olmadan tedbir alabilmek için imkan sağlayacak” diye konuştu.