ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) kapsamında, yeni sosyal konut projesi gerçekleştirileceği, Roman mahallelerinde "Genç Ofisler" açılacağı ve Roman kadınların kooperatif kurmalarının teşvik edileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hedefleri belirlendi. Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) hazırlık sürecine ilişkin yol haritasını hazırlayan Bakanlık, ilgili paydaşlarla çalıştaylarda bir araya geldi.

Çalıştaylarda, 2016-2021 eylem planı kapsamında yapılan faaliyetler, güncel konular, sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. Çalıştayların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, eylem planları, ulusal mevzuat, ilgili Bakanlıkların stratejik planları ve üst politika belgeleri incelendi.

Daha çok paydaşa ulaşabilmek için Roman vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, Romanlara yönelik faaliyetler yürüten, Bakanlığın hizmet alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kurum ve kuruluşlar tespit edilerek görüş ve önerileri alındı.

Yeni sosyal konut projesi

Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda, Roman vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikalar, eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan veya kentsel dönüşüm kapsamına giren evlerde yaşayanlar için müstakil konut projeleri hayata geçirilecek. Bu konut projelerinin içerisinde ilgili kamu kurumları tarafından oluşturulacak Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) gibi birimlerle Roman vatandaşların hizmetlere erişimleri kolaylaştırılacak.

Okul öncesi eğitime erişimin artırılması amacıyla fiziksel imkanlar iyileştirilecek, destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Roman çocuklara yönelik sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenerek bu faaliyetlere katılımları artırılacak.

Roman mahallelerinde Genç Ofisler kurulacak. Gençlerin boş vakitlerinde bu merkezlerde hobi edinmeleri ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla haberdar olmaları ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların iş arama süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak için bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Ayrıca, Roman kadınların kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Roman çocuk ve gençlerin milli bilinç ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek. Kamyon Tiyatro ile Romanların bulunduğu bölgelerde temsil verilerek onların kültür-sanat etkinliklerine erişimlerinin artırılması sağlanacak. Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gezici kütüphaneler konumlandırılarak etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, "Roman Ezgileri" temalı periyodik konserler düzenlenerek, vatandaşlar arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın artırılması sağlanacak.

Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın yıl sonuna kadar son şeklinin verilip, kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

Çalıştaylar düzenlendi

Bakanlık, 2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'nde kendi uhdesinde yer alan pek çok çalışmayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illerde, il müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katılımıyla Yerel Düzey Roman Çalıştayları düzenlendi.

Çalıştaylarda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK'lerin yaptıkları çalışmalar görüşüldü, Romanların sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermek üzere yeni SODAM'lar açıldı.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan